Trialog

[Ese ndërdisiplinore mbi lidhjet e letërsisë me mërgimin dhe me gjuhët që ajo zgjedh për të ruajtur Kujtesën dhe Metaforën] AL

[Eseu(ri) interdisciplinar(e) despre legăturile literaturii cu exilul și cu limbile pe care literatura le alege pentru a ocroti Memoria și Metafora] RO

[Interdisciplinary essay(s) on the special bonds between literature, exile and the languages chosen by literature to protect Memory and Metaphor] EN
Trialog in Albanian onLine


Educational Offer 2016-2017 (RO)

Universitatea Română de Științe și Arte "Gheorghe Cristea" (www.ugc.ro) din București.

Nou: Programe de studii postuniversitare de formare şi dezvoltare profesională continuă avizate de M.E.N.C.S.

Domeniul Artele Spectacolului – Coregrafie
1. FORMARE COREGRAFICĂ PENTRU MEDIUL PREŞCOLAR
2. SPECTACOL COREGRAFIC ÎN SPAŢII NECONVENŢIONALE

Contact:
Bdl. ENERGETICIENILOR Nr. 9E, Bl. M1, Sector 3, București
Tel.: 021.346.90.49; 0747.786.213
E-mail: univ.gheorghecristea@yahoo.com

Eseu Interdisciplinar

în colaborare cu
şi EuArts Review[1]

O r g a n i z e a z ă

Concursul de Eseu Interdisciplinar

Concursul intenţionează să aleagă câteva eseuri de înaltă ţinută academică privind situaţia şi schimbările mentalităţii actuale în relaţia dintre mediul vital, psihologie individuală şi de grup, impactul bunei înţelegeri şi / sau al conflictului dintre generaţii în lumea spectacolului, precum şi rolul liderului în calitatea vieţii în Europa.
Eseul cu care veţi participa se poate alcătui având în vedere următoarele “teme”, sau doar pe una dintre ele, în funcţie de domeniul în care activaţi sau de care sunteţi pasionat:

  1. Urbanism şi personalitate
  2. Relaţia dintre generaţii în lumea spectacolului
  3. Portretul unui preşedinte  european

Concursul de Eseu Interdisciplinar se doreşte a fi un concret sprijin teoretic al sloganului lansat de European Academy of Performing Arts (… improving the Quality of life…), descoperind şi evaluând în cheie spirituală şi ştiinţifică legăturile profunde ale domeniilor mediu vital, comunicare interculturală şi interpersonală, spectacol, imagologie şi relaţii publice.
Eseurile alese vor fi lecturate şi premiate de un juriul academic specializat. Ele vor publicate în EuArts Review 2014, pe hârtie şi pe suport electronic. Pentru o mai eficientă colaborare, sunteţi rugaţi să luaţi cunoştinţă de regulamentul euArts review.

Eseurile por fi susţinute în formă de comunicări ştiinţifice în cadrul Simpozionului Internaţional Comunic@rts (organizat anual în cursul lunii noiembrie), înaintea decernării EuArts Prize.


Taxa de participare la Concurs este de 150 Ron  şi va susţine cheltuielile de tipărire şi mediatizare ale materialelor în lumea universitară, academică şi în spaţiul electronic.
Taxa poate fi achitată in Cont: RO23RNCB0074029232890001 BCR, Sector 3, Bucureşti, România.

Eseurile trebuie trimise la adresa: arts.akad@gmail.com, până la data de 21 octombrie 2014, cu menţiunea Concurs Interdisciplinar.
[1] Revistă anuală de structură academică. Conţine materiale prezentate în activităţile organizate de European Academy of Performing Arts, precum şi alte materiale de anvergură trimise de către colaboratori şi parteneri. ISSN 2343 – 7367  ISSN-L 2343 – 7367